TetraPak: odgovornosti potrošača i kolektivna infrastruktura ključni za reciklažu

Neka od pakovanja koja proizvodi kompanija TetraPak postigla su globalni uspeh, ali istovremeno uzrokuju glavobolje reciklerima. To je najpre zbog toga što su napravljena od mešavine papira, plastike i aluminijuma, što značajno otežava njihovo odvajanje i usmeravanje kao odgovarajućim tokovima otpada.

Sa Evropskom komisijom koja radi na podizanju stope reciklaže, kompanija TetraPak pokušava da ostane korak ispred regulatora. Pošto se čini da će zvanični Brisel zabraniti upotrebu plastičnih slamki za napitke, TetraPak je prošlog meseca objavio da su njihovi timovi razvili alternativu za ovaj proizvod i to u vidu papirne slamčice koja će se od kraja ove godine naći na njihovim pakovanjima. "Smatramo da zabrana korišćenja specifične ambalaže nije pravo rešenje, jer nikada nije dokazano da zabranjivanjem nečega postižete rešenje osnovnog problema.", rekao je Charles Heaulme, podpredsednik TetraPak-a, govoreći za POLITICO na 25. godišnjici EUROPEN-a, Evropske organizacije za ambalažu i životnu sredinu krajem aprila ove godine.

Uzimajući u obzir da će Planeta za samo 10 godina imati milijardu stanovnika više nego danas, C. Heaulme veruje da to očigledno znači da će i potrebe za pakovanjem biti veće. Uzimajući u obzir da se stanje u gobalnoj ekonomiji poboljšava, cilj Tetra Pak-a je da nijedna zemlja ne ostane bez bezbedne hrane upakovane na na najbolji mogući način. Potpredsednik TetraPak-a vidi i dodatni izazov u ne-linearnom rastu potreba za pakovanjem u različitim zemljama, jer posmatrajući evropski trend starenja stanovništva, povećanje populacije nije izvesno. “Ljudi danas ne konzumiraju kao ranije. Mlađe generacije žele da istovrmeno prate trendove i budu individualci, a to je razlog zbog čega smo svedoci neverovatnog umnožavanja trendova i proizvoda.”, zaključuje Heaulme.

Cilj Tetra Pak-a je da reciklira 40% pakovanja koje proizvede do 2020. godine, u poređenju sa 20 procenata u 2010. TetraPak trenutno u Evropi beleži reciklažu od 47%, a širom sveta reciklira 25% svojih proizvoda. Heaume navodi da kada u TetraPak-u razmišljaju o reciklaži, vode računa ne samo o procentima koji mogu da izuzetno brzo rastu ili opadaju, već i dva glvana aspekta kretanja ovih procenata: odgovornosti potrošača i kolektivnoj infrastrukturi. Podizanje stope reciklaže zahteva angažovanje svih u društvu - zakonodavaca, potrošača i industrije, tvrdi Heaulme, a najveća prepreka za postizanje ovog cilja danas u Evropi je saklupljanje otpada.

,Kako će od 2020. godine proizvođači morati da plaćaju različite naknade za tretman na kraju životnog ciklusa pakovanja u zavisnosti od toga koliko je njihova ambalaža prilagođena recikliranju, Heaulme navodi da TetraPak uopšte nije protiv uvodjenja taksi sve dok se one ispravno koriste i za pravu svrhu. “Neophodno je biti oprezan sa kriterijumima koji se koriste za modulaciju naknada. Do sada je rečeno da će se one zasnivati ​​na recikliranju. Mi kažemo: Da li je to pravi kriterijum? Pravo pitanje su klimatske promene, analiza uticaja životnog ciklusa svakog pakovanja, a ovde je naša ambalaža pokazala da je među najboljima. Zato modulacija naknada - zašto da ne? - ali sa pravim kriterijumima. Umesto da zabranjujemo proizvode ili zabranjujemo njihovu upotrebu, moramo se pozabaviti zakonodavstvom. Dokle god imate sakupljanje otpada, vrednost reciklaže se povećava. Jurenjem plastičnih slamki nećete rešiti prljanje okoline plastikom.” zaključuje Heaulme.

Kompanija TetraPak je članica EUROPEN-a od njegovog osnivanja, a SEPEN-a od aprila 2018. godine.

 

Izvor: politico.eu.