SEPEN dobio novog izvršnog direktora

Skupština SEPEN-a je nedavno imenovala Aleksandra Trnjakovića na funciju Izvršnog direktora.

Aleksandar poseduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u poslovima administracije, poslovnog i organizacionog razvoja, angažovanja različitih zainteresovanih strana, regulatornim poslovima, kao i u saradnji sa raznim telima Vlade Republike Srbije i imaocima javnih ovlašćenja. Takođe, Aleksandar je sa uspehom učestvovao u uspostavljanju operacija ili dela operacija nekoliko multinacionalnih kompanija u Srbiji od samog početka (CCHBC, Holcim, Henkel, Rio Tinto). Sve ovo ga čini operativnim profesionalcem sa visokim razumevanjem zahteva održivog razvoja i politika i procedura korporacija u oblastima zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Srećno!

www.sepen.org.rs