Odžana prva vanredna sednica Skupštine udruženja za ambalažu I zaštitu životne sredine SEPEN-a

Prva vanredna sednica Skupštine “SEPEN-a” održana je 16. septembra 2020.

Skupština je usvojila novi Statut, koji će omogućiti brži, efikasniji i jednostavniji rad udruženja, kao i prateća administrativna akta. Nakon toga su izabrani predsednik i dva potpredsednika skupštine, koja je, prema novom statutu, uz izvršnog direktora jedini organ upravljanja u “SEPENU”. Novi/ stari predsednik skupštine je g. Dragan Rajković iz kompanije „Tetrapak“, a potpredsednici su g. Andrea Radonjić „Coca Cola Hellenic“ i g. Siniša Šobot iz Apatinske pivare.

Skupština je takodje usvojila okvirnu strategiju „SEPEN-a“ za period 2020. – 2023., okvirni Plan komunikacije i vidljivosti za isti period, i dodatna programska dokumenta.

Prisutnima se nako toga obratio g. Daniel Malešević u ime kompanije „MITECO Novi Kneževac“ koja je novi član „SEPEN-a“. G. Malešević je, kao novi član skupštine, ukratko predstavio svoju kompaniju i naveo osnovne razloge za priključenje „SEPEN-u“.

U drugom delu sednice razmatrane su informacije o aktuelnim dešavanjima na polju upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u Srbiji, ali i u regionu i Evropi.

Posebno je naglašeno da je SEPEN potpisao “Izjavu o integritetu jedinstvenog tržišta ambalaže i zapakovane robe”, čime je nastavljena saradnja našeg udruženja na medjunarodnom nivou. Izjavu, koju je pripremio “EUROPEN”, je podržalo više od 50 asocijacija industrije iz cele Evrope .