Odžana peta redovna sednica Skupštine udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine SEPEN-a

Peta redovna sednica Skupštine “SEPEN-a” održana je 21. februara 2020.

Skupština je, u prvom delu, razmatrala i usvojila završni račun udruženja za 2019., i razmatrala predloge za ostvarivanje Plana i programa “SEPEN-a za tekuću godinu.

U drugom delu sednice razmatrane su informacije o aktuelnim dešavanjima na polju upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u Srbiji, ali i u regionu i Evropi.

Članovi Skupštine izrazili su zabrinutost povodom Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, zbog brojnih nejasnoća I nedorečenosti u samom Nacrtu Zakona, ali i zbog načina na koji je najavljena i pokrenuta javna rasprava.

Skupština je odlučila da se “SEPEN” aktivno uključi u proces javne rasprave i da, u saradnji sa svim zainteresovanim stranama, apeluje na donosioce odluka da preispitaju predložena rešenja. Članice “SEPEN-a” očekuju da se u značajnijoj meri uvaže mišljenja i predlozi koje je industrija preko SEPEN-a, ali i drugih profesionalnih asocijacija, iznosila tokom rada Radne grupe za Izmene I dopune ovog Zakona, a koju je formiralo Ministarstvo za zaštitu životne sredine.