Odžana četvrta redovna sednica Skupštine udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine SEPEN-a

Četvrta redovna sednica Skupštine “SEPEN-a” održana je iz dva dela. Prvi deo je održan 29. novembra kada je Skupština razmatrala i usvojila zveštaje o radu udruženja i njegovih organa, kao i plan i program rada za 2020. godinu. Skupština je takođe raspravljala  o aktuelnostima na polju upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, sa posebnim osvrtom na rad Radne grupe za izmene i dopune Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu u čijem radu aktivno učestvuje i “SEPEN”.

U nastavku sednice, koji je odžan 20. decembra Skupština je usvojila izmene i dopune Statuta udruženja, i imenovala novo rukovodstvo, odnosno predsednika i članove Upravnog odbora, predsednika i članove Nadzornog odbora i predsedavajućeg Skupštine. Novoizabrano rukovodstvo, u skladu sa Statutom, ima mandat od dve godine.

Na istoj sednici, dosadašnji Generalni sekretar je imenovan za Izvršnog direktora udruženja.