Odžan redovni sastanak kompanija članica SEPEN-a

U utorak, 24. septembra održan je redovni infomativno – koordinacioni sastanak kompanija članica udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine SEPEN. Na sastanku su prisustvovali predstavnici sedam, od ukupno dvanaest članica udruženja.
 
Tokom sastanka su razmenjene informacije o dešavanjima na polju upravljanja otpadom u Srbiji, sa akcentom na pitanja ambalaže i ambalažnog otpada. Zajednički je konstatovano da je aktuelni trenutak, u kome se najavljuje novi koncept upravljanja otpadom u Srbiji, kome bi trebalo da prethode usvajanje nove Strategije upravljanja otpadom, kao i donošenje novih zakonskih rešenja, veoma važan i da industrija i privreda u ovom procesu moraju da imaju značajnu ulogu.
 
Članice su se složile da se dodatno angažuju na definisanju konkretnih predloga za uspostavljanje boljeg, efikasnijeg ali i realnog sistema upravljanja otpadom. SEPEN će u narednom period biti proaktivan, kako bi svoje predloge predstavio svim zainteresovanim stranama i učesnicima u sistemu upravljanja otpadom.