Održan sastanak Saveza za zaštitu životne sredine koji je osnovan i radi u okviru NALED-a

Juče, 18.06.2020., je u prostorijama NALED-a održan sastanak Saveza za zaštitu životne sredine koji je osnovan i radi u okviru NALED-a. Na sastanku su razmatrane 3 teme:

  1. Izrada Studija za upravljanje ambalažnim otpadom (EPR i DRS)
  2. Predstavljanje dokumenta: Predlog dela programa Cirkularne ekonomije
  3. Upoznavanje sa procedurom za biranje novog upravnog tela Saveza

 Sastanku je direktno prisustvovalo 10-ak članica Saveza, dok se njih 20-ak uključilo putem video linka. Više informacija o sastanku možete videti na sajtu NALED-a: www.naled.rs.