Neizvesna sudbina poreza na plastiku u EU

Jedna od novih stavki u predlogu novog budžeta EU je i porez na plastiku. Evropska komisija namerava da zemlje EU plaćaju 0,80 evra po kilogramu plastične ambalaže koju ne recikliraju. To bi doprinelo prihodima EU sa do 7 milijardi EUR ili oko 4% do 2027. godine. Evropski Savet odlučuje o porezima i drugim fiskalnim pitanjima u EU, a odobrenje ovakvih predloga zahteva jednoglasno prihvatanje svih članova Saveta (šefi vlada i država zemalja članica EU). Verovatnoća da će predstavnici svih nacionlanih vlada prihvatiti porez na plastiku je prilično mala, što znači da bi ova ideja mogla da bude napuštena u skorijoj budućnosti.

Sadašnji predlog poreza na platiku u EU nije ono što je komesar za budžet Günther Oettinger predstavio u januaru, kada je pozvao na oporezivanje proizvodnje ili potrošnje plastike. Umesto toga, sadašnji predlog poreza na plastiku bila bi svojevrsna kazna za nisku stopu reciklaže. Države EU moraju do 2030. godine da recikliraju minimum 55% plastične ambalaže prema pravilima dogovorenim u aprilu 2018. Prema novom predlogu budžeta EU, zemlje članice bi čak i ako dostignu navedeni cilj za reciklažu, i dalje bile oporezovane na deo ambalaže koji nije predat na reciklažu.

Neki proizvođači ambalaže u EU nisu zadovoljni ovim rešenjima. Eamonn Bates, generalni sekretar Pack2Go-a, grupe koju predstavlja industriju ambalaže za hranu “za poneti”, rekao je: "Komisija igra za naslovne strane, kada su stvarna rešenja za pitanja otpada negde sasvim drugde. Umesto poreskog plana,  potreban nam je investicioni plan koji će obezbediti sakupljanje i recikliranje svih iskorišćenih pakovanja, bez obzira na materijal."

Justine Maillot iz nevladine organizacije Surfrider Foundation Europe, navodi da porez na plastiku mora da napravi razliku izmedju nove i reciklirane plastike kako bi ohrabrila kompanije da podignu sadržaj reciklata u svojim proizvodima, a ovaj poreski predlog "ide protiv principa hijerarhije otpada tako što daje prioritet reciklaži u odnosu na prevenciju i ponovnu upotrebu. Ovaj porez se pored ostalog, fokusira na plastičnu ambalažu ali se "ne bavi svim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu koji imaju visok potencijal za  zagađivanje".

SEPEN je udruženje koje okuplja kopmanije iz svih segmenata iz vrednosnog lanca pakovanja u Srbiji, i zalaže se za poštovanje principa hijerarhije otpada kao i za obezbedjivanje što boljih uslova za unapedjivanje postojećeg sistema upravljanje ambalažnim otpadom u našoj zemlji.

Izvor: politico.eu.