MITECO novi član SEPEN-a

Kompanija “Miteco Kneževac d.o.o.” od juče je novi član Udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine SEPEN.

Kao i druge kompanije koje su uključene u rad Udruženja, “Miteco” je zainteresovan za učešće u našoj neutralnoj komunikacionoj platformi sa regulatornim telima u Srbiji, kao za i rad na sprečavanju diskriminatornih propisa o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Kao jedan od vodećih operatera u Srbiji i u regionu u oblasti upravljanja opasnim i industrijskim otpadom, “Miteco” planira da aktivira savremeni pogon za rekondicioniranje ambalaže koji je u funkciji zaštite životne sredine. Nakon takvog tretmana, ambalaža će se pripremati ili za dalju upotrebu (kao polovna ambalaža) ili za plasiranje kao sekundarna sirovina.

Pored razmene važnih informacija o novim poslovnim trendovima, tehnologijama i razvoju industrije, “Miteco” članstvo u “SEPEN-u” vidi kao mogućnost da preko Udruženja učestvuje u formiranju standarda i kreiranju politika koje utiču na upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.