Kružna ekonomija: kritični deo lanca vrednosti plastike

Sa strožijim ciljevima za reciklažu u EU, podizanje stope recikliranja plastike posatje sve važnije pitanje. Da bi pomogla u rešavanju ovog problema, kompanija LyondellBasell se udružila sa SUEZ-om kako bi zajednički razvili postrojenje za proizvodnju različitih recikliranih polimera koji se po kvalitetu ne razlikuju od nereciklirane "nove" plastike. Cilj ovog poduhvata je da se reciklira 35.000 tona u 2018. i 50.000 tona plastike godišnje do 2020. godine, gde LyondellBasell plasira reciklat, a SUEZ je odgovoran za obezbeđivanje sirovine za postrojenje.

"Partnerstvo sa SUEZ-om omogućava nam da doprinesemo cirkularnoj ekonomiji na način koji ranije nije bio moguć ", objašnjava izvršni direktor kompanije LyondellBasell Bob Patel. "Već nekoliko godina primećujemo povećanu potražnju za reciklatom i ponovnom upotrebom plastike, posebno u Evropi. Naše partnerstvo sa SUEZ-om obezbedilo nam je mogućnost za izgradnju jednog inovativnog sistema koji se može povećavati ​​kako budu rasle potrebe za reckliranim materijalom u procesu približavanja kružnoj ekonomiji."

Izvršni direktor SUEZ-a Jean-Louis Chaussade dodaje da je reciklaža plastike ključno tržište za SUEZ, koja posluje sa devet namenskih objekata u Evropi. 2017. godine, SUEZ je preradio 400.000 tona plastičnog otpada i proizveo 150.000 tona novih plastičnih resursa. Kompanija je postavila cilj povećanje kapaciteta za preradu od 50% do ukupno 600.000 tona u 2020. godini.

"Kružna ekonomija će se sve više razvijati u kritičan deo lanca vrednosti plastike. Pomerajući se napred, mi ćemo imati na umu da ekonomija poslovanja naših preduzeća mora biti uravnotežena sa ekološkom svešću ", kaže on. "Dok se krećemo da postanemo značajni igrači u cirkularnoj ekonomiji, nastavićemo da tražimo mogućnosti za budući rast".

Marie-Ange Debon, viši izvršni potpredsednik SUEZ Grupe, zadužena za Francusku, Italiju i Centralnu Evropu navodi: "Lokalne zajednice i industrija su sve više brinu o smanjenju uticaja na životnu sredinu koje imaju njihove aktivnosti, a mi u SUEZ-u smo veoma ponosni što im pomažemo u postizanju ovih ciljeva."

Francuski gigant za usluge u životnoj sredini, SUEZ, potvrdio je da je tokom 2018. potpisao oko 20 ugovora sa prihodima koji premašuju milijardu evra. SUEZ svake godine prikupi i preradi više od 7 miliona tona otpada kao materijala i energije, te proizvodi više od 3 miliona MWh zelene energije i 1,8 miliona tona sekundarnih sirovina.

Izvor: https://waste-management-world.com.