Jaffa novi član SEPEN-a

Kompanija Jaffa d.o.o. Crvenka nedavno je postala novi član Udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine SEPEN.

Kao i druge kompanije koje su uključene u rad Udruženja, Jaffa d.o.o. Crvenka  zainteresovana je za učešće u našoj neutralnoj komunikacionoj platformi sa regulatornim telima u Srbiji, kao za i rad na sprečavanju diskriminatornih propisa o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kao jedan od lidera konditorske industrije na domaćem tržištu, kompanija Jaffa d.o.o. Crvenka je prepoznata od potrošača i lokalne zajednice po društveno odgovornom i ekološki osvešćenom ponašanju.

Ova kopmanija redovno sprovodi mere u cilju stvaranja zdravog poslovnog i životnog okruženja, kroz reciklažu otpada i redukciju generisanja otpada u procesu proizvodnje, zaštite voda i očuvanja prirodnih resursa.

"Lojalnost koju potrošači decenijama pokazuju prema brendovima kompanije Jaffa d.o.o. Crvenka predstavlja dodatnu odgovornost i motivaciju da se nastavi sa proaktivnim pristupom po pitanjima iz domena zaštite i očuvanja prirodnih resursa, energije i životne sredine." izjavili su ovim povodom u kompaniji Jaffa.

Izvor: www.sepen.org.rs i www.jaffa.rs