Investicije od 10 milijardi EUR potrebne u EU

Evropska industrija otpada moraće da uloži preko 10 milijardi evra u nove sisteme za reciklažu kako bi strategija EU za plastiku funkcionisala, zaključuju predsatvnici Evropske federacije za upravljanje otpadom (The European Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD).

FEAD je saopštila u petak da inicijativa Evropske komisije za rešavanje problema plastičnog otpada i zagađenja može da se dodatno unapredi. Predlog FEAD-a stiže pred glasanje u Komitetu za zaštitu životne sredine Evropskog Parlamena o predlogu evropskog poslanika Mark Demesmaekera kojim se formira stav EP o "Strategiji za plastiku" koju je predložila Evropska komisija. Demesmaekerov izveštaj podržao je ciljeve Komisije, uključujući i ažuriranje direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Predstavnici FEAD-a pozdravili su Demesmaekerov izveštaj, ali je naglašeno da postoje oblasti koje mogu da se unapede kako bi strategija Evropske komisije bila "potpuno primenjiva".

Pomenute investicije, navodi FEAD, neophodna su za sprovodjenje inovacija i proširenje kapaciteta za prikupljanje, sortiranje i recikliranje otpada. Industrija otpada spremna je da realizuje ove "neophodne investicije", ako se preduzmu zakonske mere kako bi se osigurala značajna upotreba plastičnih reciklata. "Snažna potražnja" za ovim recikliranim materijalima, kako je rečeno, doći će samo kao rezultat "konkretnih obavezujućih akcija praćenih ekonomskim merama za premošćavanje cenovnog jaza štetnog za plastiku iz reciklata".

Članovi FEAD-a pozdravili su izmene Demesmaekerovog izvještaja kojim se traže obavezujuća pravila o recikliranom sadržaju u plastičnim proizvodima kako bi se stimulisala potražnja za sekundarnim materijalima i ulagalo više u odvojeno sakupljanje, recikliranje i sortiranje. FEAD je takođe podržao predloge za smanjenje PDV-a za proizvode sa recikliranim sadržajem.

Standardi kvaliteta, kako se navodi, trebalo bi da budu uvedeni samo "paralelno sa obavezujućim merama vezanim za učešće reciklata u novim proizvodima " kako bi se "osiguralo da će investicije za postizanje viših standarda kvaliteta biti ekonomski opravdane".

 

Izvor: Ends Europe.