Generalni sekretar učestvovao na radionici - Kako do cirkularne ekonomije

Generalni sekretar sepena juče je učestvovao na radionici  “KAKO DO CIRKULARNE EKONOMIJE” koja je održana u Maloj sali Narodne Skupštine Republike Srbije. Radionica je organizovana u okviru projekta “Policy and Legal Advice Centre” (PLAC III). Projekat PLAC III pruža pravnu podršku Vladi Republike Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, putem unapređenja postojećeg i izrade novog zakonodavstva, kao i pomaganjem tokom procesa pristupnih pregovora sa EU.

Radionica je imala za cilj javno predstavljanje ex-ante analize efekata za cirkularnu ekonomiju, kao pretpostavke za pripremu dokumenta javne politike, koji će omogućiti puni razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji. SEPEN je istakao želju i spremnost da, kao udruženje, aktivno učestvuje u implementaciji ovog projekta.