Depozitni sistem skup i ne rešava probleme ambalažnog otpada

Uvodjenje i funkcionisanje depozitnog sistem bi koštalop gradjane Srbije 1.1 milijardi EUR a unapredilo bi prikupljanje ambalažnog otpada samo za 10%. Potrebno ojačati postojeći sistem za prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada podizanjem naknada i boljom kontrolom

Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine – SEPEN i Privredna Komora Srbije su danas organizovali okrugli sto „Nastavak dijaloga za bolje upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji“ sa ciljem prezentacije glavnih zaključaka nedavno završene studije o ambalažnom otpadu u Srbiji.

Na današnjem skupu je zaključeno da je neophodno unaprediti postojeći sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji  i to dodatnim ulaganjem u postojeći sistem produžene odgovornosti prozivodjača od oko 200 miliona EUR u narednih 10 godina, što će obezbediti prikupljanje i reciklažu oko 64% ambalažnog otpada (trenutni cilj u EU 65%).

Diskutovana je i alternativn mogućnost u vidu sistema višematerijalnog depozita, za čije je uvodjenje i funkcionisanje u Srbiji narednih 10 godina neophodno izdvojiti preko 1 milijarde EUR. Udeo ambalažnog otpada u ukupnom otpadu koji se proizvede u Srbiji je oko 14%, o čega je samo jedan deo ambalaža koja bi bila obuhvaćena sistemom prikupljanja kroz depozit. Za prikupljanje i reciklažu ostalih tipova ambalaže potrebne su dodatne investicije. Efekti depozitnog sistema u pojedinim zemljama, su bili i porast maloprodajnih cena od preko 30% za pojedine kategorije proizvoda.

Kompanije okupljenje u udruženju SEPEN predlažu osnivanje radne grupe za upravljanje ambalažnim otpadom pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine, te se zalažu za zaštitu gradjana od dodatnih troškova, uvođenje funkcionalnog sistema inspekcijskog nadzora, obezbeđivanje jednakih pravila za sve aktere, obavezu domaćinstava da razvrstavaju svoj otpad i uključivanje neformalnog sektora u postojeći sistem.

SEPEN je organizacija koja okuplja industrije iz lanca snabdevanja u oblasti ambalaže u Srbiji i bavi se temama koje se tiču pakovanja i zaštite životne sredine bez favorizovanja bilo kog specifičnog materijala za pakovanje ili sistema upravljanja ambalažnim otpadom. SEPEN je član organizacije EUROPEN od preko 40 najvećih evropskih kompanija koje predstavljaju skoro sve segmente lanca vrednosti iz domena pakovanja kao i osam nacionalnih industrijskih asocijacija koje se bave ambalažom i životnom sredinom.