O NAMA

Na inicijativu Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Ball Packaging Europe i Terra production, 20. juna 2016. godine osnovan je SEPEN sa ciljem da jedinstveno predstavlja, uzajamno poveže, analizira i ustanovi mrežu kompanija i industrije koje su uključene u proizvodnju ambalaže ili u poslovanju koriste ambalažu kao i da ponudi odgovore na pitanja vezana za uticaj ambalaže i ambalažnog otpada na životnu sredinu u Srbiji.

Najnovije vesti

Dobro došli u SEPEN

Mi u SEPEN-u verujemo da je uloga privrednih subjekata u upravljanju životnom sredinom i ambalažnim otpadom veoma važna. Pored toga, kompanije članice našeg Udruženja veruju da uspešnost regulatorne reforme u Srbiji kao i pristupni pregovorim sa EU značajno mogu da se unaprede kroz našu saradnju i naše zajedničke aktivnosti. SEPEN pokušava da zajednički deluje sa regulatornim sistemom u Srbiji kroz učešće u radnim telima pri različitim ministartsvima Vlade Republike Srbije, kroz koje obezbedjuje nove ideje i znanje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom. Verujemo da je SEPEN zajedno sa drugim industrijskim udruženjima jedna od važnih karika u lancu upravlanja životnom sredinom u Srbiji.

Naše udruženje osnovano je sa ciljem da obuhvati svu obvezničku industriju iz lanca vrednosti ambalaže (proizvodjače sirovina i ambalaže, kao i korisnike pakovanja) po ugledu na EUROPEN (European Organization for Packaging and the Environment) koji se bavi istim pitanjima na nivou EU, čiji član smo postali u januaru 2018. godine.


O NAMA

Misija

SEPEN-a je nevladina i neprofitna organizacija koja na nezavisan i transparentan način objedinjuje i harmonizuje interese svojih članova koje zastupa u dijalogu sa državnim organima i drugim zaineteresovanim stranama u cilju očuvanja i unapređenja održivog sistema u oblasti ambalaže i zaštite životne sredine.

Vizija

Svojim znanjem, iskustvom i brojnošću članova SEPEN je udruženje kompanija koje će predlagati održiva rešenja upravljanja ambalažom sa ekonomskog, socijalnog i aspekta zaštite životne sredine i biti nezaobilazan partner državnim organima u donošenju odluka.

Pridružite nam se